صفحه اول » سنسور نوری » سنسورهای نوری دوطرفه

نمایش 1–12 از 58 نتیجه

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CN-RC (گیرنده)

۳۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CN-TB

۵۴۰ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CP-RC (گیرنده)

۳۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CP-TB

۵۴۰ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-EM (فرستنده)

۲۸۰ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-N-TB

۵۷۰ هزار تومان ۶۹۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-ON-RC (گیرنده)

۳۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-ON-TB

۵۴۰ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-OP-RC (گیرنده)

۳۵۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-OP-TB

۵۴۰ هزار تومان ۶۶۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-P-TB

۵۷۰ هزار تومان ۶۹۰ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181200-CN-RC (گیرنده)

۳۸۰ هزار تومان ۵۱۰ هزار تومان 

سنسورهای نوری دوطرفه