سنسورهای القایی NPN چهار سیمه

صفحه اول » سنسور القایی » سنسورهای القایی NPN چهار سیمه

نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنسور القایی IS1202-N

۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS1805-N

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS2208-N

۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS3010-N

۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS3015-N

۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS3415-N

۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS3420-N

۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه

سنسور القایی IS4020-N

۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
شمارش تولید ، اندازه گیری سرعت ، کنترل حرکت و انحراف پارچه