صفحه اول » سنسور القایی » سنسورهای القایی NPN چهار سیمه

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سنسور القایی IS1202-N

۱۹۰ هزار تومان ۲۱۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS1204-N

۲۰۰ هزار تومان ۲۳۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS1403-N

۲۰۰ هزار تومان ۲۳۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS1405-N

۲۱۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS1805-N

۲۴۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS1808-N

۲۶۰ هزار تومان ۳۱۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS2208-N

۲۲۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS2210-N

۲۳۰ هزار تومان ۲۸۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS3010-N

۲۵۰ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS3015-N

۲۷۰ هزار تومان ۳۳۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS3415-N

۳۷۰ هزار تومان ۴۴۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS3420-N

۴۰۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان 

سنسورهای القایی NPN چهار سیمه